• Deelname vanaf 24 jaar
 • Wij beschermen jouw gegevens
 • Volgens de regels van het kansspelbeleid
 • Deelname vanaf 24 jaar
 • Wij beschermen jouw gegevens
 • Volgens de regels van het kansspelbeleid

Spelvoorwaarden  

‘Op weg naar het EK24’ 

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op het Spel “Op weg naar het EK24” (hierna: het Spel) van TOTO Sport (hierna: “TOTO”). 

Spelperiode: 

 1. Het Spel loopt van 3 juni 2024 om 12:00 uur CET tot en met 14 juni 2024 om 20:59 uur CET (hierna: de Spelperiode). 

Prijzenpakket 

 1. De spelperiode bestaat uit 11 acties (hierna: Actie). Voor elke Actie wordt het prijzenpakket apart gecommuniceerd en is onder andere terug te vinden op www.toto.nl/op-weg-naar-het-EK24 en in de persoonlijke bonusomgeving van de Deelnemer. Deze kan gevonden worden via www.toto.nl/mijn/bonus.  

 2. In de Bijlage bij deze spelvoorwaarden kan een overzicht gevonden worden van het prijzenpakket per Actie, de datum waarop meegedaan kan worden aan de betreffende Actie en de datum van de trekking van de betreffende Actie. 

 3. Het prijzenpakket voor het Spel heeft een totale waarde van € 24.294,90. De prijzenpakketten per Actie worden hieronder verder omschreven. 

 4. Eventuele kansspelbelasting wordt afgedragen door TOTO Online B.V. De hierboven genoemde prijzen zijn netto. 

Deelname  

 1. Gedurende de Spelperiode vinden er meerdere Acties plaats waarbij een Deelnemer kans maakt op een prijs. Om deel te kunnen nemen aan één van deze acties moet een Deelnemer voldoen de voorwaarden voor de betreffende Actie en de desbetreffende Actie claimen via www.toto.nl/op-weg-naar-het-EK24 of via de persoonlijke bonusomgeving in het TOTO account van de Deelnemer. Dit dient voor elke Actie afzonderlijk gedaan te worden. 

 2. In de bijlage bij deze spelvoorwaarden kan per Actie een uitleg gevonden worden op welke wijze een Deelnemer kans kan maken op een prijs uit het prijzenpakket van de desbetreffende Actie. 

 3. De Actieperiode van iedere Actie wordt ook weergegeven in de bijlage bij deze spelvoorwaarden 

 4. Een deelnemer kan bij elk van genoemde Acties de Actie 1 keer claimen en kan de Actie maximaal 1 kans vergaren, dit staat vermeld in de spelvoorwaarden van desbetreffende Actie. Een Deelnemer wint per Actie en trekking maximaal 1 prijs. 

 5. Je moet in Nederland wonen en 24 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan dit Spel. 

Trekking en bekendmaking van de uitslag 

 1. De prijzen van de verschillende Acties worden verloot onder alle voor dit Spel geregistreerde Deelnemers via https://www.toto.nl/mijn/bonus, en die voldoen aan de overige spelvoorwaarden, middels elf trekkingen door een onafhankelijke trekkingscommissie onder toezicht van een notaris. Alle elf trekkingen worden verricht in week 25 (17 tot en met 23 juni) van het jaar 2024.  

 2. De winnaars krijgen uiterlijk 3 dagen na de trekking bericht door middel van een persoonlijk bericht via het e-mailadres of telefoonnummer waarmee de winnaar staat geregistreerd bij TOTO Online.   

 3. Gewonnen Cash bedragen tot en met €5.000 worden gestort in de wallet van een Deelnemer. Fysieke prijzen worden aangetekend opgestuurd aan een Deelnemer. 

 4. Als een deelnemer niet binnen 4 dagen reageert op de berichtgeving dat hij/zij heeft gewonnen, vervalt zijn/haar recht op de prijs en zal de prijs toekomen aan een reservewinnaar. 

Overige  

 1. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding. 

 2. TOTO kan te allen tijde kleine wijzigingen aanbrengen in het Spel om typografische fouten te corrigeren.   

 3. Naast deze specifieke Spelvoorwaarden zijn op het Spel ook de Algemene Spelvoorwaarden Nederlandse Loterij van toepassing alsook het privacyreglement van Nederlandse Loterij Organisatie. De Algemene Spelvoorwaarden Nederlandse Loterij zijn te vinden op www.nederlandseloterij.nl/acties en het privacyreglement van Nederlandse Loterij Organisatie is te vinden op www.nederlandseloterij.nl/privacy. Door deelname aan het Spel verklaart de deelnemer in te stemmen met deze Spelvoorwaarden alsook de Algemene Spelvoorwaarden Nederlandse Loterij. 

 4. Deze Spelvoorwaarden staan op https://portal-cdn.toto.nl/assets/ef18af44-c295-4bb6-a774-07beca653500?x=0&y=0&c=0ff37086df7a687f6e6c631b2fc609467d34d23162a899f0bdf5eea0f6a22191 en zijn op te vragen bij Nederlandse Loterij, Afdeling Klantenservice, Postbus 818, 2700 AV te Zoetermeer of via www.nederlandseloterij.nl/klantenservice. Uiteraard kan je ook voor vragen, opmerkingen of klachten betreffende dit Spel terecht bij de Afdeling Klantenservice.  

 5. In gevallen waarin deze spelvoorwaarden niet voorzien, beslist TOTO. 

 6. Het Spel is ter promotie van TOTO Sport. Het Spel wordt georganiseerd door TOTO Online B.V, hierboven ook naar verwezen als TOTO, gevestigd te Laan van Hoornwijk 55, 2289 DG, in Rijswijk. 

 7. Dit Spel is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 

Bijlage – Overzicht prijzenpakket en wijze van deelname per Actie 

Actie van 3-4 juni 2024 

Actieperiode 
De Actie loopt van 3 juni 12:00 CET tot en met 4 juni 20:45 CET in het jaar 2024. 

Prijzenpakket 

Prijs 

Aantal in prijzenpakket   

Waarde per prijs 

Totaal 

€ 3.000 cash 

2x 

€ 3.000 

€6.000 

Wijze van deelname 
a. Elke Deelnemer die op www.dagprijs.totoquiz.nl 3 quizvragen correct beantwoordt, maakt kans op de prijs uit het hierboven weergegeven prijzenpakket. Beantwoordt niemand alle vragen correct, dan wordt de winnaar van de prijs getrokken onder alle deelnemers die twee quizvragen correct beantwoorden (daarna één en daarna geen) en voldoen aan de voorwaarden. 

b. Deelname aan de Actie is alleen mogelijk voor bij TOTO geregistreerde spelers Om deel te kunnen nemen aan één van deze acties moet een Deelnemer de desbetreffende Actie claimen via www.toto.nl/op-weg-naar-het-EK24 of via de persoonlijke bonusomgeving in het TOTO account van de Deelnemer. 

Tevens dient een deelnemer 24 jaar of ouder te zijn en in Nederland te worden.  

c. Spelers die, op het moment van het starten van of gedurende de Actie, zichzelf hebben uitgesloten van TOTO, hun limieten voor de gehele Actieperiode hebben bereikt en/of een recente interventie hebben ontvangen betreffende hun speelgedrag, zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie. Reeds beantwoorde quizvragen worden buiten beschouwing gelaten voor de rest van de Actie.  

d. Iedere persoon mag maximaal één keer deelnemen aan de Actie.  

e. Voor een geldige deelname dient de deelnemer het e-mailadres en geboortedatum in te vullen in het contactformulier dat overeenkomt met het e-mailadres en geboortedatum in het TOTO-account.  

g. TOTO behoudt zich het recht voor deelnames aan de Actie aan te nemen of af te wijzen. Deelname door personen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Actie zullen afgewezen worden en buiten beschouwing gelaten worden voor de prijsbepaling.  

h. TOTO behoudt zich het recht voor de Actie (of gedeeltes ervan) aan te passen, op te schorten of te verwijderen.  

Trekking 

De trekking van deze Actie vindt plaats in week 25 van het jaar 2024. Dit is de week van 17 tot en met 23 juni 

Actie van 4 - 5 juni 2024 

Actieperiode 
De Actie loopt van 4 juni 00:01 CET tot en met 5 juni 23:59 CET in het jaar 2024. 

Prijzenpakket 

Prijs 

Aantal in prijzenpakket   

Waarde per prijs 

Totaal 

KNVB shop giftcard 

4x 

€ 100 

€ 400 

Wijze van deelname 
a. Elke Deelnemer die minimaal €10 inzet bij TOTO Sport met minimale quotering van 1.50 ontvangt een €5 Gratis Weddenschap én maakt kans op één van de prijzen uit het hierboven weergegeven prijzenpakket.  
b. Deze €10 mag in 1 keer worden ingezet of in delen.  
c. De Deelnemer maakt 1 keer kans op de prijs uit het Prijzenpakket.  
d. Niet-afgeronde weddenschappen tellen niet mee. Dat betekent dus ook dat sportweddenschappen die worden uitbetaald via (een bepaalde vorm van) cashout niet kwalificeren en/of meetellen voor deze Actie. Weddenschappen en/of deelnames aan kansspelen tellen pas mee op het moment dat ze zijn afgerond. Weddenschappen die zijn afgerond na het einde van de actieperiode tellen niet mee. 

e. Boosts als Combi Boost, Competitie Specials en Lekker man special tellen niet mee om de € 10 te bereiken. 

f. Na afloop van de wedstrijd(en) staat de Gratis Weddenschappen voor je klaar. 

g. Om deel te kunnen nemen aan één van deze acties moet een Deelnemer de desbetreffende Actie claimen via www.toto.nl/op-weg-naar-het-EK24 of via de persoonlijke bonusomgeving in het TOTO account van de Deelnemer. 

Trekking 

De trekking van deze Actie vindt plaats in week 25 van het jaar 2024. Dit is de week van 17 tot en met 23 juni. 

Actie van 5 – 6 juni 2024 

Actieperiode 
De Actie loopt van 5 juni 00:01 CET tot en met 6 juni 20:45 CET in het jaar 2024. 

Prijzenpakket 

Prijs 

Aantal in prijzenpakket   

Waarde per prijs 

Totaal 

€ 3.000 cash 

1x 

€ 3.000 

€3.000 

Totalen 

1x 

€3.000 

Wijze van deelname 
a. Elke Deelnemer die op www.dagprijscash.totoquiz.nl 3 quizvragen correct beantwoordt, maakt kans op één van de prijzen uit het hierboven weergegeven prijzenpakket. Beantwoordt niemand alle vragen correct, dan wordt de winnaar van de prijs getrokken onder alle deelnemers die twee quizvragen correct beantwoorden (daarna één en daarna geen) en voldoen aan de voorwaarden.  

b. Deelname aan de Actie is alleen mogelijk voor bij TOTO geregistreerde spelers. Tevens dient een deelnemer 24 jaar of ouder te zijn en in Nederland te worden.  

c. Spelers die, op het moment van het starten van of gedurende de Actie, zichzelf hebben uitgesloten van TOTO, hun limieten voor de gehele Actieperiode hebben bereikt en/of een recente interventie hebben ontvangen betreffende hun speelgedrag, zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie. Reeds beantwoorde quizvragen worden buiten beschouwing gelaten voor de rest van de Actie.  

d. Iedere persoon mag maximaal één keer deelnemen aan de Actie.  

e. Voor een geldige deelname dient de deelnemer het e-mailadres en geboortedatum in te vullen in het contactformulier dat overeenkomt met het e-mailadres en geboortedatum in het TOTO-account.  

g. TOTO behoudt zich het recht voor deelnames aan de Actie aan te nemen of af te wijzen. Deelname door personen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Actie zullen afgewezen worden en buiten beschouwing gelaten worden voor de prijsbepaling.  

h. TOTO behoudt zich het recht voor de Actie (of gedeeltes ervan) aan te passen, op te schorten of te verwijderen. 

i. Om deel te kunnen nemen aan één van deze acties moet een Deelnemer de desbetreffende Actie claimen via www.toto.nl/op-weg-naar-het-EK24 of via de persoonlijke bonusomgeving in het TOTO account van de Deelnemer. 

Trekking 

De trekking van deze Actie vindt plaats in week 25 van het jaar 2024. Dit is de week van 17 tot en met 23 juni. 

Actie van 6 – 7 juni 2024 

Actieperiode 
De Actie loopt van 6 juni 00:01 CET tot en met 7 juni 23:59 CET in het jaar 2024. 

Prijzenpakket 

Prijs 

Aantal in prijzenpakket   

Waarde per prijs 

Totaal 

KNVB shop giftcard 

4x 

€ 100 

€ 400 

Wijze van deelname 
a. Elke Deelnemer die minimaal €10 inzet op Nederland - Canada met minimale quotering van 1.50 ontvangt een €5 Gratis Weddenschap, €5 Gratis Chips voor Live Casino én maakt kans op één van de prijzen uit het hierboven weergegeven prijzenpakket. 
b. Deze €10 mag in 1 keer worden ingezet of in delen.  
c. De Deelnemer maakt 1 keer kans op de prijs uit het Prijzenpakket. 
d. Niet-afgeronde weddenschappen tellen niet mee. Dat betekent dus ook dat sportweddenschappen die worden uitbetaald via (een bepaalde vorm van) cashout niet kwalificeren en/of meetellen voor deze Actie. Weddenschappen en/of deelnames aan kansspelen tellen pas mee op het moment dat ze zijn afgerond. Weddenschappen die zijn afgerond na het einde van de actieperiode tellen niet mee. 

e. Boosts als Combi Boost, Competitie Specials en Lekker man special tellen niet mee om de €10 te bereiken. 

f. Na afloop van de wedstrijd(en) staat de Gratis Weddenschappen voor je klaar. 

Trekking 

De trekking van deze Actie vindt plaats in week 25 van het jaar 2024. Dit is de week van 17 tot en met 23 juni. 

Actie van 7 – 8 juni 2024 

Actieperiode 
De Actie loopt van 7 juni 00:01 CET tot en met 8 juni 23:59 CET in het jaar 2024. 

Prijzenpakket 

Prijs 

Aantal in prijzenpakket   

Waarde per prijs 

Totaal 

Philips XXL Airfryer 5000-serie 

3x 

€ 229,99 

€ 689,97 

Wijze van deelname 
a. Elke Deelnemer die minimaal €10 inzet op de slot TOTO Snackbar ontvangt een €5 Gratis Weddenschap én maakt kans op één van de prijzen uit het hierboven weergegeven prijzenpakket.  
b. Deze €10 mag in 1 keer worden ingezet of in delen.  
c. De Deelnemer maakt 1 keer kans op de prijs uit het Prijzenpakket. 

d. Elke deelnemer die minimaal €10 heeft ingezet op de slot TOTO Snackbar, ontvangt een €5 Gratis Weddenschap. 

e. Om deel te kunnen nemen aan één van deze acties moet een Deelnemer de desbetreffende Actie claimen via www.toto.nl/op-weg-naar-het-EK24 of via de persoonlijke bonusomgeving in het TOTO account van de Deelnemer. 

Trekking 

De trekking van deze Actie vindt plaats in week 25 van het jaar 2024. Dit is de week van 17 tot en met 23 juni. 

Actie van 8 – 10 juni 2024 

Actieperiode 
De Actie loopt van 8 juni 00:01 CET tot en met 10 juni 20:45 CET in het jaar        2024. 

Prijzenpakket 

Prijs 

Aantal in prijzenpakket   

Waarde per prijs 

Totaal 

KNVB shop giftcard 

4x 

€ 100 

€ 400 

Wijze van deelname 
a. Elke Deelnemer die op https://dagprijsbon.totoquiz.nl 3 quizvragen correct beantwoordt, maakt kans op één van de prijzen uit het hierboven weergegeven prijzenpakket. Beantwoordt niemand alle vragen correct, dan wordt de winnaar van de prijs getrokken onder alle deelnemers die twee quizvragen correct beantwoorden (daarna één en daarna geen) en voldoen aan de voorwaarden. 

b. Deelname aan de Actie is alleen mogelijk voor bij TOTO geregistreerde spelers. Tevens dient een deelnemer 24 jaar of ouder te zijn en in Nederland te worden.  

c. Spelers die, op het moment van het starten van of gedurende de Actie, zichzelf hebben uitgesloten van TOTO, hun limieten voor de gehele Actieperiode hebben bereikt en/of een recente interventie hebben ontvangen betreffende hun speelgedrag, zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie. Reeds beantwoorde quizvragen worden buiten beschouwing gelaten voor de rest van de Actie.  

d. Iedere persoon mag maximaal één keer deelnemen aan de Actie.  

e. Voor een geldige deelname dient de deelnemer het e-mailadres en geboortedatum in te vullen in het contactformulier dat overeenkomt met het e-mailadres en geboortedatum in het TOTO-account.  

g. TOTO behoudt zich het recht voor deelnames aan de Actie aan te nemen of af te wijzen. Deelname door personen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Actie zullen afgewezen worden en buiten beschouwing gelaten worden voor de prijsbepaling.  

h. TOTO behoudt zich het recht voor de Actie (of gedeeltes ervan) aan te passen, op te schorten of te verwijderen. 

i. Om deel te kunnen nemen aan één van deze acties moet een Deelnemer de desbetreffende Actie claimen via www.toto.nl/op-weg-naar-het-EK24 of via de persoonlijke bonusomgeving in het TOTO account van de Deelnemer. 

Trekking 

De trekking van deze Actie vindt plaats in week 25 van het jaar 2024. Dit is de week van 17 tot en met 23 juni. 

Actie van 9- 10 juni 2024 

Actieperiode 
De Actie loopt van 9 juni 00:01 CET tot en met 10 juni 23:59 CET in het jaar 2024. 

Prijzenpakket 

Prijs 

Aantal in prijzenpakket   

Waarde per prijs 

Totaal 

SONY OLED scherm 65 inch 

5x 

€ 2199 

€ 10.995 

Wijze van deelname 
a. Elke Deelnemer die minimaal €10 inzet op Nederland – IJsland met minimale quotering van 1.50 ontvangt een €5 Gratis Weddenschap én maakt kans op één van de prijzen uit het hierboven weergegeven prijzenpakket.  
b. Deze €10 mag in 1 keer worden ingezet of in delen.  
c. De Deelnemer maakt 1 keer kans op de prijs uit het Prijzenpakket. 
d. Niet-afgeronde weddenschappen tellen niet mee. Dat betekent dus ook dat sportweddenschappen die worden uitbetaald via (een bepaalde vorm van) cashout niet kwalificeren en/of meetellen voor deze Actie. Weddenschappen en/of deelnames aan kansspelen tellen pas mee op het moment dat ze zijn afgerond. Weddenschappen die zijn afgerond na het einde van de actieperiode tellen niet mee. 

e. Boosts als Combi Boost, Competitie Specials en Lekker man special tellen niet mee om de € 10 te bereiken. 

f. Na afloop van de wedstrijd(en) staat de Gratis Weddenschappen voor je klaar. 

g. Om deel te kunnen nemen aan één van deze acties moet een Deelnemer de desbetreffende Actie claimen via www.toto.nl/op-weg-naar-het-EK24 of via de persoonlijke bonusomgeving in het TOTO account van de Deelnemer. 

Trekking 

De trekking van deze Actie vindt plaats in week 25 van het jaar 2024. Dit is de week van 17 tot en met 23 juni. 

Actie van 10- 11 juni 2024 

Actieperiode 
De Actie loopt van 10 juni 00:01 CET tot en met 11 juni 23:59 CET in het jaar 2024. 

Prijzenpakket 

Prijs 

Aantal in prijzenpakket   

Waarde per prijs 

Totaal 

Philips XXL Airfryer 5000-serie 

3x 

€ 229,99 

€ 689,97 

Wijze van deelname 
a. Elke Deelnemer die minimaal €10 inzet op de Libéma Open met minimale quotering van 1.50 ontvangt een €5 Gratis Weddenschap én maakt kans op één van de prijzen uit het hierboven weergegeven prijzenpakket.  
b. Deze €10 mag in 1 keer worden ingezet of in delen.  
c. De Deelnemer maakt 1 keer kans op de prijs uit het Prijzenpakket.  
d. Niet-afgeronde weddenschappen tellen niet mee. Dat betekent dus ook dat sportweddenschappen die worden uitbetaald via (een bepaalde vorm van) cashout niet kwalificeren en/of meetellen voor deze Actie. Weddenschappen en/of deelnames aan kansspelen tellen pas mee op het moment dat ze zijn afgerond. Weddenschappen die zijn afgerond na het einde van de actieperiode tellen niet mee. 

e. Boosts als Combi Boost, Competitie Specials en Lekker man special tellen niet mee om de € 10 te bereiken. 

f. Na afloop van de wedstrijd(en) staat de Gratis Weddenschappen voor je klaar. 

g. Om deel te kunnen nemen aan één van deze acties moet een Deelnemer de desbetreffende Actie claimen via www.toto.nl/op-weg-naar-het-EK24 of via de persoonlijke bonusomgeving in het TOTO account van de Deelnemer. 

Trekking 

De trekking van deze Actie vindt plaats in week 25 van het jaar 2024. Dit is de week van 17 tot en met 23 juni. 

Actie van 11 – 12 juni 2024 

Actieperiode 
De Actie loopt van 11 juni 00:01 CET tot en met 12 juni 21:00 CET in het jaar 2024. 

Prijzenpakket 

Prijs 

Aantal in prijzenpakket   

Waarde per prijs 

Totaal 

KNVB shop giftcard 

4x 

€ 100 

€ 400 

Wijze van deelname 
a. Elke Deelnemer die minimaal € 10 inzet bij specifiek hieronder bij e. vermelde slotmachines, ontvangt een €5 Gratis Weddenschap én maakt kans op één van de prijzen uit het hierboven weergegeven prijzenpakket.  
b. Deze €10 mag in 1 keer worden ingezet of in delen.  
c. De Deelnemer maakt 1 keer kans op de prijs uit het Prijzenpakket.  
d. Elke deelnemer die minimaal €10 heeft ingezet op de slot Goal Strike Rising Rewards, ontvangt een €5 Gratis Weddenschap. 
e. De volgende slotmachines doen mee aan deze actie: Goal Strike Rising Rewards. 

g. Om deel te kunnen nemen aan één van deze acties moet een Deelnemer de desbetreffende Actie claimen via www.toto.nl/op-weg-naar-het-EK24 of via de persoonlijke bonusomgeving in het TOTO account van de Deelnemer. 

Trekking 

De trekking van deze Actie vindt plaats in week 25 van het jaar 2024. Dit is de week van 17 tot en met 23 juni. 

Actie van 12 - 13 juni 2024 

Actieperiode 
De Actie loopt van 12 juni 00:01 CET tot en met 13 juni 23:59 CET in het jaar 2024. 

Prijzenpakket 

Prijs 

Aantal in prijzenpakket   

Waarde per prijs 

Totaal 

Philips XXL Airfryer 5000-serie 

4x 

€ 229,99 

€ 919,96 

Wijze van deelname 
a. Elke Deelnemer die minimaal €10 inzet op de Outrights weddenschap ‘Groep D – Eindigen exact 1-2’ van het Europees Kampioenschap, ontvangt een €10 LIVE Gratis Weddenschap én maakt kans op één van de prijzen uit het hierboven weergegeven prijzenpakket.  
b. Deze €10 mag in 1 keer worden ingezet of in delen.  
c. De Deelnemer maakt 1 keer kans op de prijs uit het Prijzenpakket. 
d. Niet-afgeronde weddenschappen tellen niet mee. Dat betekent dus ook dat sportweddenschappen die worden uitbetaald via (een bepaalde vorm van) cashout niet kwalificeren en/of meetellen voor deze Actie. Weddenschappen en/of deelnames aan kansspelen tellen pas mee op het moment dat ze zijn afgerond. Weddenschappen die zijn afgerond na het einde van de actieperiode tellen niet mee. 

e. Boosts als Combi Boost, Competitie Specials en Lekker man special tellen niet mee om de € 10 te bereiken. 

f. Om deel te kunnen nemen aan één van deze acties moet een Deelnemer de desbetreffende Actie claimen via www.toto.nl/op-weg-naar-het-EK24 of via de persoonlijke bonusomgeving in het TOTO account van de Deelnemer. 

Trekking 

De trekking van deze Actie vindt plaats in week 25 van het jaar 2024. Dit is de week van 17 tot en met 23 juni. 

Actie van 13 – 14 juni 2024 

Actieperiode 
De Actie loopt van 13 juni 00:01 CET tot en met 14 juni 20:59 CET in het jaar 2024. 

Prijzenpakket 

Prijs 

Aantal in prijzenpakket   

Waarde per prijs 

Totaal 

KNVB shop giftcard 

4x 

€ 100 

€ 400 

Wijze van deelname 
a. Elke Deelnemer die minimaal €10 inzet op bij TOTO Sport met minimale quotering van 1.50 ontvangt een €5 LIVE Gratis Weddenschap voor de openingswedstrijd van het EK Duitsland - Schotland én maakt kans op één van de prijzen uit het hierboven weergegeven prijzenpakket. 
b. Deze €10 mag in 1 keer worden ingezet of in delen.  
c. De Deelnemer maakt 1 keer kans op de prijs uit het Prijzenpakket.  
d. Niet-afgeronde weddenschappen tellen niet mee. Dat betekent dus ook dat sportweddenschappen die worden uitbetaald via (een bepaalde vorm van) cashout niet kwalificeren en/of meetellen voor deze Actie. Weddenschappen en/of deelnames aan kansspelen tellen pas mee op het moment dat ze zijn afgerond. Weddenschappen die zijn afgerond na het einde van de actieperiode tellen niet mee. 

e. Boosts als Combi Boost, Competitie Specials en Lekker man special tellen niet mee om de € 10 te bereiken. 

f. Na afloop van de wedstrijd(en) staat de Gratis Weddenschappen voor je klaar. 

g. Om deel te kunnen nemen aan één van deze acties moet een Deelnemer de desbetreffende Actie claimen via www.toto.nl/op-weg-naar-het-EK24 of via de persoonlijke bonusomgeving in het TOTO account van de Deelnemer. 

Trekking 

De trekking van deze Actie vindt plaats in week 25 van het jaar 2024. Dit is de week van 17 tot en met 23 juni.

Voor het organiseren van TOTO is vergunning verleend door de Kansspelautoriteit.